Máy khoan cầm tay dùng pin Makita HP457DZ (18V)
Máy khoan cầm tay dùng pin Makita HP457DZ (18V)
Máy khoan điện cầm tay Makita M0801B
Máy khoan điện cầm tay Makita M0801B
Máy khoan điện cầm tay Makita M0800B
Máy khoan điện cầm tay Makita M0800B
Máy khoan điện cầm tay Makita HR1830
Máy khoan điện cầm tay Makita HR1830
Máy khoan điện cầm tay 800W Makita HR2630
Máy khoan điện cầm tay 800W Makita HR2630
Máy khoan điện cầm tay 800W Makita HR2600
Máy khoan điện cầm tay 800W Makita HR2600
Máy khoan động lực DCA AZC02-26 - 620W
Máy khoan động lực DCA AZC02-26 - 620W
Máy khoan điện cầm tay DCA AJZ07-10 - 500W
Máy khoan điện cầm tay DCA AJZ07-10 - 500W
Máy khoan bê tông DCA AZC38 - 800W
Máy khoan bê tông DCA AZC38 - 800W
Máy khoan dùng pin DCA ADJZ05-10 - 9.6V
Máy khoan dùng pin DCA ADJZ05-10 - 9.6V
Máy khoan dùng pin DCA ADJZ07-10 - 12V
Máy khoan dùng pin DCA ADJZ07-10 - 12V

Đăng ký để nhận bản tin

icon icon